Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Ombudsman İnstitutları ilə əməkdaşlıq

Müvəkkilin təşəbbüsü ilə fəaliyyəti dövründə xarici ölkələrin Ombudsmanları ilə əməkdaşlıq haqqında on beş saziş imzalanmışdır. Bu ölkələr sırasında Türkiyə, Polşa, Rusiya Federasiyası, onun subyektləri olan Moskva, Sverdlovsk, Saratov, Orenburq, Kaluqa vilayətləri, Dagıstan Respublikası, Tatarstan Respublikası, Ukrayna, Özbəkistan, Gürcüstan, Moldova  və Pakistan dövlətləridir.

Sazişlərin əsas məqsədi təsisatların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrin ərazilərində və müqavilənin tərəfi olan ölkənin və ərazi vahidinin vətəndaşlarının ölkəmizdə hüquq və azadlıqlarının pozulması halları barəsində bir-birini vaxtında məlumatlandırması və onların bərpa edilməsinə öz səlahiyyətləri daxilində yardım göstərilməsidir. Bu sənədlərə əsasən Ombudsman təsisatları insan hüquqlarının bərpası sahəsində işçilərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə vaxtaşırı təcrübə və fikir mübadiləsi  aparırlar.

İmzalanmış müqavilələrə əsasən, təsisatın əməkdaşları mütəmadi olaraq adı çəkilən ölkələrin milli insan hüquqları təsisatlarına ezam olunur, eyni zamanda həmin təsisatların nümayəndələri də ölkəmizə gələrək Müvəkkil Aparatında təcrübə keçirlər. Ölkə Ombudsmanının təşəbbüsü ilə hər il Bakıda keçirilən ombudsmanların beynəlxalq konfransları və digər tədbirlərdə xarici ombudsmanların, o cümlədən ikitərəfli saziş imzalanmış ölkələrin milli insan hüquqları təsisatlarının nümayəndələrinin iştirakı beynəlxalq əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi və inkişafında mühüm amil olmuşdur.