Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
916
Çağrı mərkəzi 916

Ahılların hüquqlarının müdafiəsi

Müvəkkil fəaliyyəti dövründə ahılların hüquqlarının müdafiəsinə diqqətlə yanaşmış, bu sahədə fəaliyyətin koordinasiyası üçün ahılların hüquqlarının müdafiəsi üzrə müşavir təyin etmişdir. Müvəkkil ahılların şikayətlərinə həssaslıqla yanaşaraq tədbirlər görür, müvafiq qurumlara təklif və tövsiyələrlə müraciət edir.

Ombudsmanın ahılların və əlilliyi olan şəxslərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üzrə verdiyi təklif və tövsiyələr nəzərə alınmaqla Sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30.12 2011-ci il tarixdə qüvvəyə minmişdir.

Müvəkkil hökumətə ölkəmizin qoşulduğu Avropa Sosial Xartiyasının (yenidən baxılmış) bir sıra digər maddələri ilə yanaşı, ahıl yaşlı şəxslərin sosial müdafiə hüququ ilə bağlı 23-cü maddəsinin də təsdiq edilməsini təklif etmişdir.