Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
916
Çağrı mərkəzi 916

Məruzələr

MPM Hesabat 2021

MPM Hesabat 2020

MPM Hesabat 2019

MPM Hesabat 2018

MPM Hesabat 2017

MPM Hesabat 2016

MPM Hesabat 2015

MPM Hesabat 2014

MPM Hesabat 2013

MPM Hesabat 2012

MPM Hesabat 2011

MPM Məruzə 2009-2010