Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
916
Çağrı mərkəzi 916

Hüquqi maarifləndirmə

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, habelə dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərin (o cümlədən publik hüquqi şəxslərin) və büdcə təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən insan hüquqları pozuntularının qarşısının alınmasıdır. 

Bu sahədə həyata keçirilən preventiv tədbirlər sırasında cəmiyyətdə hüquq düşüncəsinin və hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, bərabərlik hüququnun təmininin və ayrı-seçkiliyin qarşısının alınmasının təbliği məqsədilə hüquqi maarifləndirmə işinin həyata  keçirilməsi mühüm yerlərdən birini tutur. 

Bununla əlaqədar Ombudsman tərəfindən əhalinin müxtəlif qrupları ilə yanaşı, dövlət orqanlarının, bələdiyyələrin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və digər qurumların nümayəndələrinə, habelə hüquq müdafiəçilərinə ünvanlanmış insan hüquqları sahəsində maarifləndirmə işi həyata keçirilir.

Əhalinin insan hüquqlarına dair məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə müvafiq qurumlar tərəfindən keçirilən analoji tədbirlərdə məruzəçi və ya təlimçi qismində iştirak təmin olunur.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə və milli qanunvericilikdə təsbit olunmuş insan hüquq və azadlıqlarının təşviqi, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri, müvafiq dövlət proqramları, strategiyalar, milli fəaliyyət planları, konsepsiyalar və bu kimi digər sənədlər,  beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli əlamətdar günlər çərçivəsində müxtəlif maarifləndirici tədbirlər təşkil edilir.

Ombudsman tərəfindən ənənəvi olaraq hər il 18 İyun - Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqları Günü ilə əlaqədar 18 may - 18 iyun tarixləri “İnsan Hüquqları Aylığı”, BMT-nin “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyasının qəbulunun ildönümü ilə bağlı isə 20 oktyabr - 20 noyabr tarixlərində “Uşaq Hüquqları Aylığı” elan olunmaqla, paytaxt Bakıda və regionlarda insan hüquqlarına dair müxtəlif aktual mövzulara həsr edilmiş hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilir. Aidiyyəti dövlət qurumları, idarə, müəssisə və təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti institutları, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları və media nümayəndələri həmin prosesdə fəal iştirak edirlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, hüquq mühafizə orqanları üçün kadr hazırlığını həyata keçirən Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası, Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası, Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi, hərbi sahədə kadr hazırlayan təhsil müəssisələri və digər tədris ocaqlarının proqramına, o cümlədən Ombudsmanın tədbirlər planına əsasən gənc müdavimlərə, ixtisaslaşmaya cəlb olunmuş şəxslərə, hakimlərə, vəkillərə, dövlət qulluqçularına, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına və hərbçilərə ünvanlanan ardıcıl maarifləndirici tədbirlər təşkil olunur ki, bu da insan hüquqları tədrisi vasitəsilə onların bilik və bacarıqlarının artırılmasına xidmət edir. 

Ombudsman və Aparatın əməkdaşları tərəfindən dövlət qulluqçuları, məhkəmə, prokurorluq, daxili işlər orqanlarının əməkdaşları və vəkillər, Ombudsman Aparatının və regional mərkəzlərinin işçiləri, bələdiyyə üzvləri üçün təşkil olunan ixtisasartırma kursları və təlimlərdə ölkəmizin tərəfdar çıxdığı insan hüquqları sahəsində beynəlxalq müqavilələr və onlardan irəli gələn öldəliklərin həyata keçirilməsi perspektivləri barədə ətraflı məlumat verilir.

Ombudsmanın insan hüquqlarının müdafiəsi, təşviqi və monitorinqi sahəsində səlahiyyətləri barədə məlumatlılığın artırılması və bu sahədəki fəaliyyətinin təbliğ edilməsi təmin olunur.

Gənclərin potensialından daha səmərəli istifadə etmək, onlara peşə vərdişlərini aşılamaq və təcrübi biliklərini artırmaq, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq, onların yaradıcı və innovativ potensialının üzə çıxarılmasını dəstəkləmək məqsədilə Ombudsman Aparatında könüllü fəaliyyətin həyata keçirilməsinə cəlb edilmiş şəxslərin, habelə ali təhsil müəssisələri tərəfindən istehsalat və elmi-tədqiqat təcrübəsi keçmək üçün göndərilən tələbə və magistrantların insan hüquqları sahəsində biliklərinin artırılması üzrə zəruri tədbirlər görülür.

İnsan hüquqları sahəsində tədris-metodiki vəsaitlər, bukletlər, lifletlər, broşürlər, yaddaş kitabçaları, plakatlar, digər çap məhsulları və məqalələr hazırlanır.

Hazırda Ombudsmanın insan hüquqları sahəsində maarifləndirmə istiqamətində fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, Ombudsman Aparatının və regional mərkəzlərinin, habelə  digər aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, əhalinin müxtəlif qruplarının hüquq və azadlıqlarının təbliği, eyni zamanda müvafiq dövlət proqramlarından, strategiyalardan, milli fəaliyyət planlarından, konsepsiyalardan və bu kimi digər sənədlərdən, BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf  Məqsədlərindən, ölkədə 2024-cü ilin “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilməsindən və Ombudsmanın BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29), Kioto Protokolunun Tərəflər Görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris Sazişinin Tərəflər Görüşünün 6-cı sessiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinə üzvlüyündən irəli gələn aktual mövzulara həsr olunmuş tədbirlərin təşkili qarşıda duran vəzifələrdəndir. 

Bununla əlaqədar Ombudsmanın 2024-cü il 12 fevral tarixli 4 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının 2024-cü il üzrə hüquqi maarifləndirmə sahəsində Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş və icra olunmaqdadır.